Bezoekersaantal

Met behulp van intelligente camera’s kunnen mensen automatisch geteld worden. Een eerste mogelijkheid is voorbijgangers te tellen. De camera wordt opgesteld aan de ingang van een gebouw en telt nauwkeurig hoeveel mensen er binnen en buiten gaan. Hierdoor kan een winkel ervoor zorgen dat het maximaal aantal toegestane personen niet overschreden wordt. Een tweede mogelijkheid is dat het aantal aanwezige mensen in een bepaalde zone geteld wordt. Bijvoorbeeld om op te volgen of er teveel mensen aan de kassa’s of aan een balie staan. Indien het gewenste aantal overschreden wordt generen we automatisch een alarm.