Persoonsalarmering voor alleenwerker

Voor “werkplekken met een verhoogd risico op ongevallen” schrijft de wetgeving in het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB, Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling IX, Artikel 54ter.) voor dat “Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te slaan, is noodzakelijk.​” Het gaat erover dat individuele arbeidsplaatsen die buiten het bel- en zichtbereik van andere arbeidsplaatsen liggen voorzien moeten zijn van hulpmiddelen waarmee hulp kan worden ingeroepen bij gevaar. Om te beoordelen of een werkplek als een individuele werkplek moet worden beschouwd, moet niet alleen worden gekeken naar de gebruikelijke bezetting van een werkruimte. Een werkplek met een medewerker die bijvoorbeeld nachtarbeid of overwerk in een fabrieksgebouw waarin overigens meerdere banen worden uitgeoefend, is aan te merken als een individuele baan.

Om de veiligheid van werknemers in gevaarlijke omgevingen te verhogen gebruiken we meerdere type alarmen: een alarmknop die men kan indrukken bij gevaar, Man down alarm dat afgaat bij een ernstige schok of val, immobiliteit alarm als de persoon een tijdje niet meer beweegt, trekkoord detectie voor als men zijn toestel verliest of als het afgenomen wordt. Ook als de persoon zich buiten het bereik bevindt van het veiligheidssysteem kan automatisch een alarm afgaan. Deze alarmen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Pager: Deze toestellen kunnen zowel berichten weergeven als hulp- of noodalarm genereren. Bij het uit de lader nemen wordt een veiligheidsprocedure doorlopen om de werking te controleren. Hierdoor weet men dat naar behoren werkt en kan men met een gerust gemoed naar zijn werkplek. Deze toestellen maken gebruik van een zelf herstellend netwerk dat zelfs bij algemene stroomuitval verder kan werken. Verder maakt het gebruik van eigen frequenties waardoor het niet afhankelijk is van Wifi of mobiele netwerken zoals 3G,4G of 5G. Deze lagere frequenties zorgen er ook voor dat de draadloze verbinding heel betrouwbaar is. Alarmen worden steeds gemeld met de volgende informatie: het type, de persoon in nood en zijn locatie. Door de eigenschappen van het toestel is deze oplossing uitermate geschikt in een agressieve situatie. Voor deze situaties kan de persoon het alarm discreet lanceren zonder dat de agressor het merkt.  Zo zal ook de bevestiging dat er hulp onderweg is discreet gebeuren door 2 korte trillingen.

DECT toestellen, de draadloze telefoons van uw telefooncentrale kunnen zowel berichten ontvangen als hulp- of noodalarmen genereren. Bijkomend voordeel is dat deze toestellen automatisch in handenvrij kunnen geschakeld worden. Men kan een gedwongen conferentie tussen verschillende toestellen opstarten en dit gesprek opnemen. Men kan direct praten met de persoon in nood. Deze toestellen maken gebruik van het draadloze DECT netwerk en zijn dus ook niet afhankelijk van Wifi of mobiele netwerken zoals 3G,4G of 5G. De lokalisatie bepaling gebeurt per DECT-cel. Ook hier wordt steeds het type alarm, de persoon in nood en zijn locatie gemeld. We ondersteunen de DECT systemen van Mitel, Alcatel-Lucent en Spectralink.

App’s op smartphones kunnen zowel berichten ontvangen als hulp- of noodalarmen genereren. Er zijn verschillende app’s met elk hun eigen functies. Het is ook mogelijk om app’s te personaliseren afhankelijk van uw behoefte. Deze toestellen kunnen automatisch in handenvrij geschakeld worden. Men kan ook hier een gedwongen conferentie tussen verschillende toestellen opstarten en dit gesprek opnemen. Hierdoor kan men direct praten met de persoon in nood. Deze toestellen maken gebruik van Wifi of mobiele netwerken zoals 3G,4G of 5G. De lokalisatie bepaling gebeurt met behulp van bluetooth bakens, WiFi zenders en GPS. Ook hier wordt steeds het type alarm, de persoon in nood en zijn locatiegemeld. We ondersteunen de DECT systemen van Mitel, Alcatel-Lucent en Spectralink.